Postup při reklamaci

Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu

Zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu Modrá liška můžete bez udání důvodu vrátit v zákonné lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy jste převzali zboží od přepravní služby a trvá následujících 14 kalendářních dnů (nikoliv pracovních). Pokud posledním dnem této lhůty je den pracovního klidu (víkend, státní svátek), přesune se poslední den lhůty na nejbližší pracovní den následující po tomto dni.

Po doručení zboží na adresu vám bude do 30ti dní připsána částka odpovídající ceně zboží uvedené na faktuře na váš bankovní účet. Vrácená suma bude snížena o prostředky vynaložené na uhrazení přepravních služeb a balné.

K vrácení zboží je nezbytné vyplnit formulář o vrácení zboží a společně s kopií dokladu přiložit ke zboží a odeslat na adresu:

Patrik Stach
Vodárenská 381
Kralupy nad Vltavou
25801

Vrácené zboží musí být vždy nepoužité, v původním obalu.

V případě, že zboží bude jevit známky použití, nebo pokud obal bude nenávratně porušený, internetový obchod Modrá liška si vyhrazuje právo snížit vrácenou sumu o náklady spojené s uvedením zboží, resp. jeho originálního obalu do původního stavu.

 

Reklamace

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud tato situace nastane, je kupující povinen neprodleně hlásit pomocí formuláře závadu e-shopu Modrá liška. Za vady vzniklé přepravcem, nevhodným používáním, nevhodnou údržbou, opotřebováním apod. neručíme.

Postup při reklamaci:

  1. Informujte nás o reklamaci vždy předem pomocí webového formuláře. Do něj uveďte důvod reklamace.
  2. Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu. Pokud bude balík zaslaný na dobírku, nebude převzat a bude odeslán zpět.
  3. Do zásilky vložte kopii pokladního dokladu a důvod reklamace.
  4. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží.
Používá se opensource systém OpenCart
Modrá liška © 2017